Mutlu Makina

Mutlu Makine Olarak;

Atıklarımızı azaltarak, verimliliğimizi artırarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi, faaliyetlerimize ilişkin çevresel risklerin belirlenerek çevrenin korunmasını, doğal kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını, kirliliği kaynağında yok ederek önlemeyi, yeni yatırımların seçiminde çevre etkilerini seçim kriteri olarak değerlendirmeyi, çalışanlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi Çevre Yönetim Sistemimiz konusunda bilgilendirerek çevre bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.