İlkelerimiz

•    Kaynağını toplumsal kültür ve değerlerimizden alan şirket kültürü
•    Gelecek kuşaklara doğru ve kalıcı örnek olmak
•    “Müşterilerimiz velinimetimizdir” ilkesine bağlı olmak
•    Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak
•    Yenilikçi olmak ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmek
•    Özverili, azimli ve mücadeleci hizmet anlayışı
•    Adil ve şeffaf yönetim anlayışını benimsemek