Mutlu Makine Olarak;

•    İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,
•    İSG ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı,
•    Yeni yatırımların seçiminde İSG risklerini bir kriter olarak değerlendirmeyi,
•    Çalışanlarımızın İSG bilinçlerini geliştirmek amacıyla, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda eğitmeyi,
•    Müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve bayilerimizi İSG konusunda bilgilendirerek İSG bilinçlerini artırmayı, taahhüt ediyoruz.